Welkom bij VLC Breda

de vereniging voor Bodyfitgym, Kleutergym en Turnen

VLC Breda is ontstaan door een samenvoeging van twee sportverenigingen: V.L.U.G. uit Ulvenhout en Liduina uit Breda. 

 

VLC Breda-logo
VLC Breda-Bodyfit-4
VLC Breda-Kleutergym-2
VLC Breda-turngroep

OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN en TECHNISCHE LEIDING

Breda, september 2017

Inmiddels bestaat VLC Breda al weer bijna 2 jaar. Maar met een voorgeschiedenis van bijna 50 jaar!
Zoals u weet, is onze vereniging enorm aan het groeien. Met de selectie-turnafdeling, zijn we inmiddels een bekende naam op regionaal niveau, met de ambitie om uit te groeien naar nationaal niveau!

We kunnen niet blijven groeien zonder steun van gemotiveerde mensen.
Daarom is de vereniging op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Per 1 januari 2018 zoekt de vereniging een nieuwe secretaris.
Daarnaast zoeken we ondersteuning voor de ledenadministratie, de penningmeester  en de contacten met de KNGU.
Ook het voorbereiden van onze deelnames aan de diverse KNGU wedstrijden vraagt de nodige aandacht.
Tevens zoeken we (assistent-) nieuwe turntrain(st)ers voor diverse groepen.

Omdat VLC Breda een jonge, frisse vereniging is, willen we ook graag een enthousiast en gemotiveerd bestuur aan het hoofd hebben staan. Daarom bij deze een oproep aan alle sportieve en bestuursgerichte mensen tussen 20 en 60 jaar om zich te melden, om er samen aan te werken om van VLC Breda dè turnvereniging van Nederland te maken.

Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen en/of zich melden bij één van de bestuursleden of het contactformulier invullen. Dit formulier kunt u ook voor overige vragen of opmerkingen invullen.