vlcbreda.nl

Rijopleiding, rijopleiding, rijonderricht, rijles of rijles is een formele les of programma dat een nieuwe bestuurder voorbereidt op het verkrijgen van een leerlingvergunning of rijbewijs. De formele klasse programma kan ook bestaande licentiehouders voor te bereiden op een buitenlandse Het kan plaatsvinden in een klaslokaal, in een voertuig, online, of een combinatie van het bovenstaande. Onderwerpen van instructie omvatten verkeersregels of wetten en voertuig operatie. Typisch, zal instructie waarschuwen voor gevaarlijke omstandigheden in het rijden, zoals de toestand van de wegen, bestuurder bijzondere waardeverminderingen, en gevaarlijk weer. Er kunnen ook instructievideo's worden vertoond, waarin de juiste rijstrategie├źn en de gevolgen van het niet naleven van de regels worden gedemonstreerd.

Onderwijs is bedoeld als aanvulling op de kennis verkregen uit de overheid gedrukte rijhandboeken of handleidingen en bereidt studenten voor op tests voor het verkrijgen van een rijbewijs of een leerling vergunning. In-car instructie plaatst een student in een voertuig met een instructeur. Een auto uitgerust met dubbele bediening, die pedalen of andere controles aan de passagierszijde heeft, kan worden gebruikt.

vlcbreda.nl