Kleutergym bij VLC Breda

Kleutergym is bij VLC Breda vooral gericht op actief bewegen binnen de grenzen die voor de kleuter gelden.
Door in het spel en bij de oefeningen langzaam en beheerst de grenzen te verleggen, zal de kleuter spelenderwijs kennis maken met allerlei vormen van bewegen.

VLC Breda-Kleutergym-3
VLC Breda-Kleutergym-1

De kleuterleidster wordt geholpen door assistenten. Zo krijgen alle kinderen voldoende persoonlijke aandacht en laten we alles zo veilig verlopen.