Pay could be a bit better.

For those seeking to maximize their potential winnings, bettors have the ability to combine many bets into one parlay bet. Based on the sportsbook, you may also anticipate some truly bizarre betting options. In the United States, sportsbook gambling is tough to find. For one, it is practically not possible to provide fair odds or prices to bettors if there’s no particular data.

Meer lezenPay could be a bit better.

Nieuwsbrief 2017-1

 

Het nieuwe turnseizoen is zojuist begonnen. Iedereen is weer uitgerust van de vakantie en we hebben er weer zin in.

VLC Breda-logo

Laatste nieuws

We hebben een goed jaar achter de rug. Het selectieturnen groeit gestaag en de turnsters doen het bijzonder goed op de wedstrijden. VLC Breda is inmiddels een geduchte tegenstander op de regionale wedstrijden.

Mededeling over uw lidmaatschap en contributie

VLC Breda bestaat deze maand al weer 2 jaar. Na verschillende opstartproblemen, kunnen wij u melden dat het automatisch incasseren eindelijk goed gaat. Helaas hadden we net voor de vakantie nog wat achterstand in de incasso’s, d.w.z. de contributie voor de 1è helft van 2017 achteraf is geïncasseerd, nl. in juni. De contributie voor de 2e helft van 2017 zal in september geïncasseerd gaan worden.
Wij hopen vanaf 2018 vooraf te kunnen incasseren.

De contributie bedraagt momenteel voor de recreatieturn(st)ers en de bodygymleden € 72,50 per half jaar. Dit bedrag is inclusief de verplichte inschrijving bij de KNGU (de turnbond).
De kosten van het selectieturnen beginnen bij € 145,-- per half jaar voor 2 uur les per week (incl. KNGU).
Ook kan het lidmaatschap per half jaar worden opgezegd, per 1 januari en per 1 juli, met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Nieuwe voorzitster

Fréderieke Hanegraaf heeft zich het afgelopen jaar al als interim-voorzitster gepresenteerd. In de Algemene Ledenvergadering van begin 2017 stelde Fréderieke zich beschikbaar als voorzitter. Zij is unaniem gekozen en inmiddels geïnstalleerd.
Wij wensen Fréderieke veel succes en veel plezier in de uitoefening van deze functie.
Hiernaast is zij ook ons Hoofd TL en geeft ze op maandag bodygym in Breda en op vrijdag turnles in Bavel.

Nieuwe technische leiding op maandag

Nadine Noorloos is met ingang van het nieuwe seizoen begonnen als turntrainster op maandagavond in de Stoutenburgstraat, maar ook op de woensdagmiddag en zondagochtend in Prinsenbeek. Nadine is ook in het bezit van het diploma TD3 jurylid, waarmee VLC Breda een extra jurylid binnen de vereniging heeft.
Wij wensen Nadine van Harte welkom en veel succes en plezier binnen onze vereniging.

Hieronder stelt Nadine zich graag aan iedereen voor:

"Hallo allemaal, Ik ben Nadine Noorloos en ben 28 jaar. Ik kom uit Uitwijk. Een klein dorpje in het Land van Heusden en Altena. Sinds juli 2017 geef ik trainingen aan de selectie van VLC Breda. Ik zal me vooral concentreren op de turnsters die komend seizoen gaan uitkomen op nationaal niveau en in de hogere divisies. Afgelopen weken heb ik met een groot aantal turnsters al kennis mogen maken. De sport turnen is een grote passie van me. Toen ik negen jaar oud was, ging ik met een vriendinnetje mee naar de plaatselijke turnvereniging en ik was reuze enthousiast. Mijn moeder had me in de jaren ervoor al een koprol, handstand en radslag aangeleerd op het gras in de tuin. Toen ik één week geturnd had bij de vereniging werd ik dan ook al doorgestuurd naar de wedstrijdgroep. Tot en met mijn 21e jaar heb ik geturnd, weliswaar met een tussenpauze van mijn 16e tot en met mijn 19e. In die tussenpauze ben ik begonnen met assisteren en later ook lesgeven van meisjes in de 6e, 5e en 4e divisie. Ook heb ik mijn jurydiploma's gehaald. Het lesgeven vond ik zo leuk, dat ik de opleiding tot gymnastiekleider ben gaan volgen en later ook de opleiding tot trainer turnen. Ondertussen kreeg ik mijn eigen selectiegroep en in samenwerking met mijn moeder hebben we de meisjes in een jaar tijd van D3 (6e divisie) naar D1 (4e divisie) gebracht, en een enkeling op nationaal niveau (3e divisie en hoger). Omdat het niveau steeds hoger werd en ik hier graag in mee wou groeien ben ik overgestapt naar een andere vereniging waar ze alle niveaus aanbieden. De afgelopen 4 jaar heb ik hier met veel plezier lesgegeven en met menig turnster op het Nederlands Kampioenschap gestaan, waar zelfs een meisje goud mocht ontvangen. Dit was zo'n mooi moment wat ik me altijd zal herinneren. Bij VLC Breda krijg ik een nieuwe uitdaging. Samen met de andere trainsters gaan we proberen om komend seizoen, voor het eerst voor VLC, uit te komen op landelijk niveau. Ik heb er ontzettend veel zin in en ben heel enthousiast. Ik heb ondertussen een aantal ouders een hand geschud, maar ik heb nog lang niet met iedereen kennis gemaakt. Mocht je me tijdens de trainingen zien in de zaal, maak ik graag een praatje om ook de ouders achter de turnsters te leren kennen. Ik hoop dat we er met zijn allen een ontzettend leuk seizoen van kunnen maken! Tot ziens tijdens de trainingen!"

Vacante functies binnen de vereniging

Per 1 januari 2018 is de vereniging op zoek naar een nieuwe secretaris om de administratieve taken op zich te nemen. Wij bieden u een functie binnen een gezellige groeiende vereniging met een zéér gemotiveerd bestuur + daarnaast een jaarlijkse bestuursvergoeding.

Taakomschrijving secretaris:

 1. Opstellen Agenda + Notulen voor de vergadering (± 6 x per jaar)
 2. Opstellen Agenda + Jaarverslag secretaris voor ALV (1-2 x per jaar)
 3. Plannen van de vergaderingen
 4. Opstellen correspondentie, indien nodig.
 5. 1-2 x per jaar een nieuwsbrief opstellen
 6. Schrijven + laten plaatsen van artikelen voor de weekbladen.
 7. Indien nodig, schrijven en versturen van beterschaps- en overlijdenskaarten etc.
 8. Onderhouden mailadres secretariaat + daarin gevoerde correspondentie afhandelen.
 9. Opslag/archivering en beheer van alle documenten op de laptop van SV Liduina

Tevens willen we een beroep doen op één van de leden om de organisatie van de Grote Clubactie in de komende jaren op zich te nemen. Zoals u verder op in deze nieuwsbrief kunt lezen, is de opbrengst van de Grote Club Actie een welkome aanvulling op het eigen vermogen van de vereniging, waardoor we de contributieverhoging tot het minimale kunnen beperken.

Selectieturnen

In het nieuwe turnseizoen zijn we een doorstroomgroep richting de selectie gestart.

In deze groep worden talentvolle turnsters getraind om later makkelijk door te stromen naar de wedstrijdselectie.

Ook zullen we komend seizoen voor het eerst te zien zijn met een aantal turnsters op het nationale niveau. Deze meisjes zullen landelijke wedstrijden gaan turnen.

Grote Clubactie

Ook dit jaar willen we graag meedoen aan de Grote Clubactie. Welke ouder wil zijn/haar steentje bijdragen om deze actie tot een goed succes te brengen? U kunt zich melden bij secretariaat@vlcbreda.nl.

Op zoek naar nieuwe leden

Bij aantal turngroepen is het ledenaantal terug gelopen. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden. Dus, heb je nog een broertje, zusje, neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje die turnen ook leuk lijkt, neem hem/haar gerust mee naar de les. Iedereen mag altijd 2 gratis proeflessen volgen.

De Bodygymgroepen van maandag- en donderdagavond zijn ook op zoek naar nieuwe leden. Dus ouders van onze turners/turnsters, u bent van harte welkom om eens mee te komen sporten. Op een voordelige en leuke manier kunt u wekelijks een uurtje aan uw conditie werken.
Ook bij deze afdelingen geldt 2 gratis proeflessen.

Sponsors gezocht

Voor de selectiegroepen zijn we op zoek naar sponsors. Om goed voor de dag te komen tijdens de wedstrijden is het noodzakelijk dat wij als VLC Breda zichtbaar en herkenbaar zijn.
Hierbij denken we aan t-shirts met opdruk, trainingspakken en tassen en jassen.
Wilt u of uw bedrijf een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze jonge talenten, dan kunt u contact opnemen met secretariaat@vlcbreda.nl, om te bespreken hoe e.e.a. geregeld kan gaan worden.

Tot slot

Verder zijn we natuurlijk ook te vinden op diverse sociale media:

Op Facebook staat altijd het laatste nieuws.

Op Instagram staan leuke foto's en filmpjes van de turn(st)ers.

Op Youtube staan leuke filmpjes van de lessen en trainingen.

Mocht je zelf nu ook nieuwtjes hebben voor deze nieuwsbrief, dan kun je ze insturen naar secretartiaat@vlcbreda.nl

Notulen 2e ALV van het verenigingsjaar 19-09-2015 tot en met 31-12-2016

Notulen 2e Algemene Ledenvergadering van het verenigingsjaar 19-09-2015 tot en met 31-12-2016 van VLC Breda en deels voor TV Liduina

Datum: op 11 april 2017

Aanwezig:  
Het voltallige bestuur (Mandy, Han, Jolanda, Edwin, Fréderieke)

VLC Breda-logo

1. Opening

Frederieke Hanegraaf fungeert als interim voorzitter en opent de vergadering om 19.30 uur, heet allen van harte welkom. We hebben helaas weer geen leden mogen verwelkomen. De agenda is ongewijzigd.

2. Notulen alg. ledenvergadering van 21 maart 2017 van VLC Breda

Na inlezing zijn de notulen van 21-03-2017 goedgekeurd.

3. Vaststelling contributie per 1 juli 2017

In deze 2e ALV is het voorstel om de halfjaarlijkse contributie voor kleutergym, bodygym en recreatie-turnen te verhogen naar € 72,50 goedgekeurd.
Deze verhoging betreft enkel de  KNGU contributiekosten, welke € 12,50 per half jaar bedragen.
Tevens wordt akkoord gegeven aan het voornemen om vanaf 1 juli 2017 minimaal 2 uur selectieturnen aan te bieden.
De contributie voor 2 uur les per week bedraagt per 1 juli 2017 € 132,40 per half jaar ex KNGU. Totaal € 145,-- per half jaar inclusief KNGU. Bij meer lessen krijgt men staffelkorting.
Een opgave voor 2 tot 8 lessen training per uur is verkrijgbaar via de penningmeester.

4. Verkiesbaarstelling F. Hanegraaf als voorzitter VLC Breda en TV Liduina

Frederieke Hanegraaf stelt zich beschikbaar als voorzitter van VLC Breda en Liduina.
In deze 2e ALV wordt Fréderieke unaniem gekozen tot voorzitter. Wij feliciteren haar van harte met haar nieuwe functie en wensen haar veel succes.

5. Rondvraag

Geen vragen.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de alg. ledenvergadering om 20.00 uur

Notulen 1e ALV van het verenigingsjaar 19-09-2015 tot en met 31-12-2016

Notulen 1e Algemene Ledenvergadering van het verenigingsjaar 19-09-2015 tot en met 31-12-2016 van VLC Breda

Datum: 21 maart 2017

Aanwezig:  
Het voltallige bestuur (Mandy, Han, Jolanda, Edwin, Fréderieke) + 1 lid cq TL Kirsten van Heerden.

VLC Breda-logo

1. Opening

Frederieke Hanegraaf fungeert als interim voorzitter en opent de vergadering om 19.30 uur, heet allen van harte welkom. We hebben helaas weer geen leden mogen verwelkomen. De agenda is ongewijzigd.

2. Notulen alg. ledenvergadering van 15 maart 2016 van TV Liduina

Aangezien TV Liduina geen leden meer heeft, omdat zij is opgegaan in VLC Breda, wordt er voor TV Liduina geen ALV gehouden. Hierbij wordt besloten dat na inlezing de notulen van 15-03-2016 van TV Liduina bij deze zijn goedgekeurd. Omdat Liduina geen leden meer heeft, is een ALV ook niet meer nodig.

3. Jaarverslag secretaris 2015-2016 van TV Liduina

Voor VLC Breda is dit de 1e ALV. Derhalve geen voorgaand jaarverslag aanwezig.
Het verslag van de secretaris met betrekking tot TV Liduina over de voorgaande periode is doorgenomen en er zijn geen op- of aanmerkingen over. Dus goedgekeurd.

4. Jaarverslag penningmeester 2015-2016 van TV Liduina en VLC Breda

Voor TV Liduina komt er geen apart jaarverslag. Dit is geïntegreerd in het jaarverslag van VLC Breda, waarvan hieronder een samenvatting:

Han, onze penningmeester, deelt het financieel jaarverslag uit en licht deze mondeling toe.

 1. Er is € 49.320,-- ontvangen aan contributies. Er moet nog een deeltje binnenkomen. De ledenadministratie heeft echter € 38.000,-- staan voor contributies in 2016.
  Het verschil van € 11.000,-- is de contributie over de laatste 4 maanden van 2015.
 2. Speciale acties is negatief omdat er boekjes zijn aangekocht in 2016 voor de Grote ClubActie. De opbrengst van 2016 valt in verenigingsjaar 2017 en bedraagt € 2.977,--.
 3. Grootste kostenpost is zaalhuur. Badminton valt hier van af, omdat deze gestopt is. (Ook inkomsten vallen hiervan af)
 4. Administratiekosten zijn wat hoger, omdat er veel porti etc is voor de opstart nieuwe vereniging.
 5. Wedstrijdkosten wordt verdubbeld in begroting omdat er is toegezegd dat Mandy km-vergoeding kan krijgen + een drankje voor de assistenten tijdens KNGU wedstrijden. Daarnaast de kosten voor de OW.
 6. Overige is € 425,-- omdat dit wedstrijdkosten zijn. OW 125,-- vergoeding organisatie. EHBO 25,-- De Scharen lunch 86,-- Vergaderkosten 2017 127,-- Deze worden verplaatst.
  Het jaarverslag is goedgekeurd, gecontroleerd door de kascommissie en de penningmeester is gedechargeerd.
 7.  Vergoeding bestuur + vergoeding ledenadministratie worden voortaan samengevoegd.

5. Verslag kascontrolecommissie periode 2015-2016 van TV Liduina cq VLC Breda

De kascontrole is dit jaar gedaan door: mevrouw M. Blom-van Haperen en de heer R. Pijs.
En alles is goed bevonden.

Note:

De kascontrolecommissie heeft vanaf 1 december 2015 gecontroleerd, en niet per september 2015 (oprichtingsdatum) Dit is omdat er in de 1e 3 maanden nog geen mutaties hebben plaatsgevonden.

Opmerkingen commissie:

 1. De kascontrolecommissie zegt dat de kosten van de KNGU een deelbetaling betreft. De definitieve nota van de KNGU betreft bijna € 3.300,-- Dus in het jaar 2017 komt er nog € 1.000,-- extra bij. De kascontrolecommissie vindt dit stukje niet duidelijk gepresenteerd.
 2. Verder vindt de commissie dat de bedragen bij de bestuursvergoeding + de ledenadministrateur onduidelijk worden weergegeven. De penningmeester heeft dit duidelijk uitgelegd.
 3. De penningmeester zoekt uit hoe het zit met IB47; dit nav de opmerkingen van de kascontrolecommissie.

6. Benoeming nieuwe kascommissie voor het verenigingsjaar 2017 voor TV Liduina en VLC Breda

In de loop van 2017 wordt er een nieuwe kascommissie benoemd Mevrouw M. Blom-van Haperen zal daar deel van uitmaken. De 2e persoon wordt nog gekozen.

7.  Vaststelling contributie per 1 juli 2017

De recreatieve turnsters betalen € 60,00 per half jaar voor 1 lesuur per week.
Voorstel is om dit te verhogen naar: € 72,50 per half jaar. Deze verhoging betreft enkel de  KNGU contributiekosten, welke € 12,50 per half jaar bedragen.
Momenteel betaalt de vereniging het lidmaatschap van de KNGU, maar dit wordt te duur.
De selectieturnsters betalen nu een vanafprijs van  € 67,50 per uur.
Als we hier ook  € 12,50 KNGU kosten bijtellen, begint het lidmaatschap voor selectieturnsters bij € 80,-- per half jaar.
Echter, vanaf 1 juli 2017 wordt er minimaal 2 uur selectieturnen aangeboden. Dit kost € 132,40 per half jaar ex KNGU.
Totaal € 145,-- per half jaar inclusief KNGU. Bij meer lessen krijgt men staffelkorting.

Een opgave voor 2 tot 8 lessen training per uur is verkrijgbaar via de penningmeester.

8. Vaststelling begroting 2017

Liduina heeft nog een banktegoed. Voor wat betreft begroting 2017 houden we het concept van de penningmeester aan. Bij de speciale acties komt er wellicht een extra inkomsten van € 3.000,--.
Voor Liduina is de website + de mail opgezegd. Liduina blijft bestaan tot de rekening leeg is.

9. Verkiesbaarstelling F. Hanegraaf als voorzitter VLC Breda en TV Liduina

Frederieke Hanegraaf stelt zich beschikbaar als voorzitter van VLC Breda en Liduina.
Bij gebrek aan tegenkandidaten, gaat het bestuur + alle aanwezige leden akkoord.
Om dit te bekrachtigen volgt er een 2e ALV op dinsdag 11 april 2017

10. Rondvraag

Geen vragen.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de alg. ledenvergadering om 20.30 uur

Nieuwsbrief 2016-1

VLC Breda-logo
VLC Breda-logo Liduina Breda

We zitten alweer aan het einde van 2016. Buiten is het koud, binnen de vereniging wordt hard gewerkt.

Laatste nieuws

Helaas hebben we onze badmintonafdeling per 1 oktober 2016 moeten opheffen, vanwege teruglopende animo. Dit betreuren we uiteraard, maar gelukkig zijn de resterende badmintonners bij andere verenigingen in Breda weer goed terecht gekomen.

Ook de kleutergymafdeling van VLC Breda in Bavel is (tijdelijk??) opgeheven, vanwege gebrek aan animo. Nieuwe jonge aanmelders, worden momenteel ingedeeld bij de jongste turngroepen.

Mededeling over uw lidmaatschap en contributie

De bedoeling was om met de oprichting van VLC Breda de contributie direct automatisch te incasseren, zoals u van ons gewend was. Helaas werkt de bank niet mee. We moeten eerst 2 jaar lid zijn, eer dit mogelijk is. Na diverse gesprekken, hopen we per januari 2017 eindelijk over te kunnen gaan tot automatische incasso.

Helaas zijn er nog een aantal leden die de contributie voor (een deel van) 2016 nog niet hebben voldaan. Wij verzoeken u dringend om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen, en de facturen te voldoen.

De contributie wordt voortaan 2 x per jaar geïncasseerd. Ook kan het lidmaatschap per half jaar worden opgezegd, per 1 januari en per 1 juli, met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Afscheid genomen van

Hein van der AA neemt na 9 jaar afscheid van het bestuur. Hein heeft in deze 9 jaar de badmintonafdeling vertegenwoordigd en is de laatste jaren onze voorzitter geweest. Wij bedanken Hein voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Nieuwe technische leiding op donderdag

Fréderieke stopt per 1 januari 2017 met de lessen op donderdag in de Stoutenburgstraat. Deze lessen worden overgenomen door Kirsten van Heerden, die op dit moment druk bezig is met de trainersopleiding. Wij denken met Kirsten een goede aanvulling gevonden hebben binnen ons team, en wensen haar veel plezier en succes.

Vacante functies binnen de vereniging

Met het vertrek van Hein als voorzitter, is per direct de functie van voorzitter vacant. Graag nodigen we de leden uit om toe te treden tot het bestuur. U kunt zich per mail kandidaat stellen tot 1 maart 2017. In onze ALV van 21 maart 2017 wordt uit de aangemelde kandidaten een nieuwe voorzitter gekozen.

Tevens willen we een beroep doen op één van de leden om de organisatie van de Grote Clubactie in de komende jaren op zich te nemen. Zoals u verder op in deze nieuwsbrief kunt lezen, is de opbrengst van de Grote Club Actie een welkome aanvulling op het eigen vermogen van de vereniging.

Daarnaast zoeken we een PR medewerk(st)er, die het leuk vindt om onze website up-to-date te houden, en artikelen te schrijven voor in de krant en de diverse weekbladen, al dan niet voorzien van foto’s.

Selectieturnen

Onze 1e wedstrijd voor de selectieturnsters vond plaats op 18 december in Zierikzee. De dames hebben het goed gedaan, we gingen met tweemaal zilver en eenmaal brons naar huis. Zie hier ook de foto-impressie van deze wedstrijd.

De volgende wedstrijd zal plaatsvinden in Prinsenbeek, dus misschien is het voor familie en vrienden dan leuk om de turnsters te komen aanmoedigen.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering VLC Breda zal plaats vinden op 17 maart 2017. Tevens vindt dan de ALV van de op papier nog bestaande vereniging Liduina plaats.

Indien u deze vergadering graag bijwoont, kunt u nu al aanmelden via secretariaat@vlcbreda.nl. U krijgt dan t.z.t. de notulen en een uitnodiging.

Grote Clubactie

Dit jaar heeft de Grote Clubactie ons maar liefst € 3.070,-- opgeleverd. Wij zijn dan ook ontzettend trots op iedereen die zo goed zijn/haar best heeft gedaan om loten te verkopen.
Zoals beloofd, krijgt het beste verkopende lid begin 2017 een beloning van € 50,--.
Alle kinderen die loten hebben verkocht, krijgen of hebben als dank voor hun inzet een bon gekregen om een videofilm online te huren.
Uiteraard willen we jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie inzet.

Op zoek naar nieuwe leden

Bij aantal turngroepen is het ledenaantal terug gelopen. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden. Dus, heb je nog een broertje, zusje, neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje die turnen ook leuk lijkt, neem hem/haar gerust mee naar de les. Iedereen mag altijd 2 gratis proeflessen volgen.

De Bodygymgroepen van maandag- en donderdagavond zijn ook op zoek naar nieuwe leden. Dus ouders van onze turners/turnsters, u bent van harte welkom om eens mee te komen sporten. Op een voordelige en leuke manier kunt u wekelijks een uurtje aan uw conditie werken.

Ook bij deze afdelingen geldt: 2 gratis proeflessen.

Sponsors gezocht

Voor de selectiegroepen zijn we op zoek naar sponsors. Om goed voor de dag te komen tijdens de wedstrijden is het noodzakelijk dat wij als VLC Breda zichtbaar en herkenbaar zijn.

Hierbij denken we aan t-shirts met opdruk, trainingspakken en tassen en jassen.

Wilt u of uw bedrijf een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze jonge talenten, dan kunt u contact opnemen met secretariaat@vlcbreda.nl, om te bespreken hoe e.e.a. geregeld kan gaan worden.

Tot slot

Het bestuur wil graag al haar leden en hun ouders/verzorgers een gezond en sportief 2017 toewensen.

Mocht je zelf nu ook nieuwtjes hebben voor deze nieuwsbrief, dan kun je ze insturen naar secretartiaat@vlcbreda.nl

Nieuwsbrief 2015-2

NAJAARSNIEUWSBRIEF 2015

We zitten alweer aan het einde van 2015. Inmiddels is de oprichting van VLC Breda een feit.

Momenteel zijn we nog druk bezig met de inrichting van onze nieuwe website www.vlcbreda.nl

NIEUWE NAAM VLC BREDA

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, was er een wedstrijd uitgeloot om de nieuwe naam voor de sportvereniging te kiezen. Helaas hebben wij geen enkele reactie van jullie ontvangen. Gelukkig hebben we binnen het bestuur een voor de hand liggende naam gevonden, VLC Breda. Deze naam is een samentrekking van V.L.U.G. en Liduina, namelijk Vlug-Liduina Combinatie.

MEDEDELING OVER UW LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Onlangs heeft u, vanwege de overzetting van het lidmaatschap naar VLC Breda een nieuw machtigingsformulier gekregen. In de begeleidende brief is toen vermeld dat we voortaan een jaarlijks lidmaatschap zouden aanhouden + een jaarlijkse incassering van de contributie.

Op verzoek van diverse leden, is besloten om deze beslissing terug te draaien.

Dus de contributie wordt voortaan 2 x per jaar geïncasseerd. Ook kan net als eerst het lidmaatschap per half jaar worden opgezegd, per 1 januari en per 1 juli, met inachtneming van een maand opzegtermijn.

AFSCHEID GENOMEN VAN

Hans Maas neemt na 8 jaar afscheid van het bestuur. Hans heeft in deze 8 jaar de badmintonafdeling vertegenwoordigd en de organisatie van de Grote Club Actie voor zijn rekening genomen. Wij bedanken Hans voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

VACANTE BESTUURSFUNCTIE

Met het vertrek van Hans als bestuurslid, is er per direct een functie vacant. Graag nodigen we de leden van onze badmintonafdeling uit om toe te treden tot het bestuur, om op deze manier de badmintonafdeling te vertegenwoordigen.

Tevens willen we een beroep doen op één van de leden om de organisatie van de Grote Clubactie in de komende jaren op zich te nemen. Zoals u verder op in deze nieuwsbrief kunt lezen, is de opbrengst van de Grote Club Actie een welkome aanvulling op het eigen vermogen van de vereniging.

ONDERLINGE WEDSTRIJD IN 2015

In verband met de extreme warmte op 4 juli j.l., ging onze onderlinge wedstrijd niet door. We hadden op dat moment te kampen met tropische temperaturen, waardoor het onverantwoord was om in De Scharen actief te turnen. Uiteraard was dit een flinke teleurstelling voor de kinderen, maar gelukkig heeft de wedstrijd op 31 oktober kunnen plaatsvinden.

Door de oprichting van VLC Breda, werd dit daardoor voor de nieuwe vereniging haar eerste wedstrijd. Natuurlijk lieten ook de dames van de selectieafdeling Liduina hun turnkunsten graag zien aan het publiek.

SELECTIETURNEN

Sinds september 2015 heeft de selectiegroep ook de mogelijkheid om op zondag ochtend in de turnhal in de Drie Linden te Prinsenbeek te turnen, hier word door de meiden dan ook volop gebruik van gemaakt. Nog steeds groeit onze groep met wedstrijdturnsters, nu  al tot over de 40 meiden.    De meiden zijn na een succesvolle onderlinge wedstrijd in oktober al weer volop aan het trainen voor de volgende wedstrijd namelijk de Open Bredase Turn Kampioenschappen tijdens het pinksterweekend in de Scharen, te Breda.

BADMINTON

Onze badmintonafdeling is al helemaal ingeburgerd en gewend in Ulvenhout in sportcomplex Jeugdland.

De competitie is inmiddels achter de rug en beide teams hebben hun classificeringsniveau kunnen handhaven.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering van 27 oktober j.l. heeft, vanwege de oprichting van VLC Breda niet plaats gevonden. Doordat er voor Liduina nieuwe statuten zijn opgesteld, is in overleg met de notaris besloten om het verenigingsjaar te verlengen tot 31 december 2015. Dit betekent dat de eerstvolgende ALV voor Liduina op dinsdag 15 maart 2016 plaatsvindt.

Indien u deze vergadering graag bijwoont, kunt u nu al aanmelden via secretariaat@vlcbreda.nl. U krijgt dan t.z.t. de notulen en een uitnodiging.

De eerste ALV van VLC Breda zal plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2017. Deze zal dan uit praktische overwegingen gelijk samenvallen met de ALV van Liduina.

GROTE CLUBACTIE

Dit jaar heeft de Grote Clubactie ons maar liefst € 2.300,– opgeleverd. Wij zijn dan ook ontzettend trots op iedereen die zo goed zijn/haar best heeft gedaan om loten te verkopen.

Zoals in onze vorige nieuwsbrief beloofd, krijgt het beste verkopende lid begin 2016 een beloning van € 75,–.

Hieronder een lijstje met de beste verkopers:

 • Norah vd Esker           62                Winnares. Van harte gefeliciteerd, en bedankt.
 • Anouk van Heerden   52
 • Morris vd Venne         48
 • Annamijn Bol              46
 • Cato Heerema             38

Hiernaast waren er nog 8 kinderen die elk meer dan 20 loten verkochten: Nienke Schelen, Lenne Verheijen, Jente Nomden, Juliette Pannekoek, Nina v Bokhoven, Juulije, Famke Broeders, Ylana van Draanen. Binnenkort ontvangen al deze kinderen als dank voor hun inzet een bon voor een dagje pretpark.

Uiteraard willen we jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie inzet.

OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN

Bij de kleutergym en een aantal turngroepen is het ledenaantal terug gelopen. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden. Dus, heb je nog een broertje, zusje, neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje die turnen ook leuk lijkt, neem hem/haar gerust mee naar de les. Iedereen mag altijd 2 gratis proeflessen volgen.

De Bodygymgroepen van maandag- en donderdagavond zijn ook op zoek naar nieuwe leden. Dus ouders van onze turners/turnsters, u bent van harte welkom om eens mee te komen sporten. Op een voordelige en leuke manier kunt u wekelijks een uurtje aan uw conditie werken.

Liever meer dan een uur? Dan kunt u op maandagavond maar liefst 2 uur badmintonnen.

Ook bij deze afdelingen geldt 2 gratis proeflessen.

SPONSORS GEZOCHT

Voor de selectiegroepen zijn we op zoek naar sponsors. Om goed voor de dag te komen tijdens de wedstrijden is het noodzakelijk dat wij als SV Liduina zichtbaar en herkenbaar zijn.

Hierbij denken we aan t-shirts met opdruk, trainingspakken en tassen en jassen.

Wilt u of uw bedrijf een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze jonge talenten, dan kunt u contact opnemen met secretariaat@liduina.com, om te bespreken hoe e.e.a. geregeld kan gaan worden.

TOT SLOT

Het bestuur wil graag al haar leden en hun ouders/verzorgers een gezond en sportief 2016 toewensen.

Mocht je zelf nu ook nieuwtjes hebben voor deze nieuwsbrief, dan kun je ze insturen naar secretartiaat@vlcbreda.nl